Публічна інформація


Кувечицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації
Надання публічної інформації Кувечицька ЗОШ здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Поштова адреса школи для подання інформаційного запиту:
15512, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Кувечичі, вул. Зелена, буд. 1А;
електронна пошта: kuwechichischool@ukr.net


Мова освітнього процесу — українська

Основні документиСтатут
Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад
Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти — територія Кувечицької сільської ради
Свідоцтво про атестацію
Наявність вакантних посад — вакантні посади відсутні
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами
Перелік додаткових та платних освітніх послуг
Інформація про надходження та витрати бюджетних коштів
Інформація про надходження благодійної допомоги